Environmental, Social e Governance

J. Lamarck SCF S.p.A. beschouwt de negatieve effecten van beleggings beslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in overeenstemming met artikel 4.1 (b) van Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR) en beschouwt duurzaamheidsrisico's en voornaamste nadelige effecten (PAI's) als niet relevant.

J. Lamarck SCF S.p.A. valt niet onder het toepassingsgebied van 8 noch van artikel 9 van de SFDR.

De beleggingen die aan dit financiële product ten grondslag liggen, houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.