24-5-2019

FDA-goedkeuring voor Jakafi voor Graft-versus-hostreactie

FDA-goedkeuring voor Jakafi voor Graft-versus-hostreactie

Incyte Corporation kondigde aanvullende FDA-goedkeuring aan van Jakafi® (ruxolitinib) voor de behandeling van acute vuurvaste GVHD bij steroïden bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder. Jakafi is de eerste en enige door de FDA goedgekeurde behandeling voor deze indicatie.
GVHD, beter bekend als "Graft-versus-hostreactie", is een aandoening die kan optreden na een stamceltransplantatie
allogeen (de overdracht van stamcellen van een donor) waarbij de gedoneerde cellen een immuunrespons initiëren en de organen van de transplantatie-ontvanger aanvallen, wat leidt tot significante morbiditeit en mortaliteit. Er zijn twee hoofdvormen van GVHD, acuut en chronisch, die meerdere orgaansystemen kunnen beïnvloeden, waaronder de huid, het maagdarmkanaal en de lever. Patiënten die acute steroïde-refractaire GVHD ontwikkelen, kunnen evolueren naar een ernstige ziekte met een sterftecijfer van ongeveer 70% per jaar.
Elk jaar reageert in de Verenigde Staten ongeveer de helft van de mensen die acute GVHD ontwikkelen niet voldoende op steroïden, waardoor het een uiterst moeilijke ziekte is om te behandelen. Het medicijn wordt verkocht door Incyte in de VS en door Novartis in de rest van de wereld en produceert al een omzet van meer dan een miljard dollar.